PHÓNG SỰ LIỀN TAY - RINH NGAY QUÀ KHỦNG

“Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ Cưới không cần cớ, cần Phóng sự cưới cơ” Yêu là phải nói - giống..